Welkom!

Binnen de praktijk wordt er Psychologie, Logopedie en Coaching gegeven.
Hierdoor is het mogelijk om een breed scala aan klachten de behandelen.

Ik ben er voor jou. Er wordt gekeken naar de hulpvraag van de cliënt. Dit is ook één van de redenen dat er wordt gewerkt zonder zorgcontracten. De klachten die u ervaart zouden de leidraad moeten zijn voor de zorg die u krijgt en niet de stempel die de klachten samen krijgen. De klachten zijn er, wel of geen stempel. Ook wordt er holistisch gekeken. Door kennis van verschillende vakgebieden te combineren kan er breder naar het probleem gekeken worden. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de samenwerking gezocht met andere disciplines tijdens een behandeltraject.

Je bent er ook voor jou(w)zelf. Zelf gaat u aan de slag met de opdrachten die meegegeven worden om de klachten te verminderen. Hiervoor moet u voldoende motivatie hebben en zal u open moeten staan voor de adviezen die gegeven worden. Als behandelaar biedt ik u handvatten, maar u moet zelf aan de slag. De enige die voor u kan zorgen dat bent u zelf.

Op deze website vindt u alle informatie over de praktijk, de therapeut, de stoornissen welke behandeld worden en hoe u of uw kind kunt aanmelden.

Ik zie u graag in mijn praktijk!

Psychologie
Logopedie
Coaching

NIEUW IN DE SHOP