Verwijzers / Professionals

Ik via de (zorg)mail laten weten aan de huisarts/verwijzer dat de cliënt zich bij mij gemeld heeft.
Na beëindigen van het behandeltraject zal ik, tevens na toestemming van de cliënt, de huisarts/verwijzer hierover informeren.
Tijdens een behandeltraject zal ik contact opnemen met professionals indien nodig geacht.

Echter kan het ook zijn dat u als verwijzer of professional contact met mij wilt opnemen.
Contact via mail of app heeft hierbij de voorkeur.
Het is altijd mogelijk een (bel)afspraak te maken indien gewenst/noodzakelijk.


Ik ben op verschillende wijzen te bereiken

E-mail*info@plecvoorjou.nl
Zorgmail*500163937@lms.lifeline.nl
Siilo/Whatsapp/Telefonisch*06 – 24 25 64 30

* Bij elk contact met derden zal de cliënt op de hoogte worden gebracht en toestemming worden gevraagd voor eventuele informatieoverdracht.

Waarvoor kunt u naar mijn praktijk verwijzen?

Afwijkend mondgedrag
 • Duim-, vinger- en/of speenzuigen
 • Tong- en lipzuigen
 • Afwijkende bijtgewoonten zoals vinger-, nagel- en/of lipbijten (ook bij volwassenen)
 • Klemmen en knarsen met de tanden en kiezen.
 • Liplikken, te zien aan een schrale rand rondom de lippen.
 • Vaak met open mond zitten.
 • Slappe lipspanning.
 • Kwijlen en met open mond kauwen.
 • Mondademen, ademen door de mond in plaats van door de neus.
 • Verkeerde tongpositie in rust.
 • Afwijkend slikken.
 • Een smal en gotisch verhemelte (in een vroeg stadium bij jonge kinderen)
 • Een slissende of lispelende spraak
 • Slaapproblemen.
 • Hoofdpijn, nekpijn schouderpijn
 • Kaakgewrichtsklachten (bij volwassenen)
 • Problemen met het op zijn plaats blijven zitten van een gebitsprothese (bij volwassenen)
Spraakproblemen
 • Onverstaanbaar
 • Slissen/Lispelen
 • Klankverwisselingen
 • Klanken weglaten
 • Binnensmonds spreken
Lees- en spellingsproblemen (Dyslexie)
 • Klankverwisselingen tijdens lezen/schrijven
 • Voorschotbenadering
 • Moeite met hakken/plakken van woorden
 • Spellingsfouten in dictee
 • Laag leestempo
 • Veel fouten tijdens het lezen
 • Weinig leesplezier
Rekenproblemen (Dyscalculie)
 • Moeite met cijfers benoemen.
 • Optellen, aftrekken gaan moeizaam.
 • Breuken
 • Klokkijken
 • Met geld omgaan
Faalangst
 • Veel moeite hebben jezelf te presenteren voor een groep.
 • Moeite hebben om jezelf te uiten, heel verlegen zijn.
 • Lat voor jezelf te hoog leggen.
 • Bang zijn om fouten te maken, o.a. toetsen.
 • Vluchtgedrag vertonen.
 • Stoer gedragen’ uit onzekerheid.
 • Onzeker zijn, een negatief zelfbeeld hebben.
 • Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, trillende handen, zweten of een rood hoofd krijgen.
Huiswerkbegeleiding
 • Leren Leren
 • Planning
 • Taakaanpak
NT2
 • Binnensmonds spreken
 • Onverstaanbaar
 • Klankenverwisseling
 • Klemtoon wordt verkeerd gelegd.
 • Prosodie