Tarieven & Vergoedingen

Binnen de praktijk worden verschillende tarieven gehanteerd afhankelijk van het type hulp dat geboden wordt.

Met de praktijk heb ik géén contracten afgesloten met zorgverzekeraars omdat ik uitdrukkelijk onafhankelijk wil werken, en niet gebonden wil zijn aan eisen die zorgverzekeraars stellen. Daarbij stel ik goede zorg voorop en wil u een zo’n goed mogelijke behandeling kunnen bieden, zonder gebonden te zijn aan eisen die in een contract door de zorgverzekeraar gesteld worden. Zonder contracten kan ik vasthouden aan mijn professionele zelfstandigheid en geheimhoudingsplicht en uw recht op privacy zodoende optimaal garanderen.

Zorgverzekeraars zullen u mogelijk wijzen op de logopedisten die bij hun onder contract staan. Meestal vertellen zij er niet bij dat de meerkosten bij een niet gecontracteerde logopedist vaak ook uiteindelijk meevallen. Bij de meeste verzekeringen wordt de logopedische behandeling deels (75%) vergoed. Controleer zelf bij uw verzekering of deze de behandelingen (deels)vergoed.

U krijgt na de afspraak een factuur. Deze dient u aan het einde van de behandeling zelf aan PLeC voor jou! te voldoen, per pin of tikkie.
De factuur ontvangt u per mail en kunt u achteraf indienen bij de zorgverzekering.

Tarieven

Vergoedingen

Afspraken afzeggen