Coaching

 • Lees- en spellingsproblemen | Dyslexie
 • Rekenproblemen | Dyscalculie
 • Huiswerkbegeleiding “Leren leren”

Lees- en spellingsproblemen | Dyslexie

Voordat je kunt leren lezen moet je eerst verschillende klanken aan letters koppelen. Zodra een kind in staat is om woorden letter voor letter te ontsleutelen, kan hij ook nieuwe of onbekende woorden lezen. Zo ontstaat het leesproces. Het ene kind leert dit wat sneller dan het andere kind. Voor spelling heb je verschillende vaardigheden nodig, zodat je kunt leren schrijven. Een goede basis is belangrijk voor het automatiseren van spellingsregels waardoor kinderen vaardige spellers worden. Leren lezen en schrijven gaat niet vanzelf, een kind moet er wel mee in contact komen.

Kenmerken voorwaarden voor lezen en spellen

 • Moeite met rijmen.
 • Het leren en oproepen van de letters verloopt langzaam.
 • Hakken en plakken van woorden gaat moeizaam of lukt helemaal niet.
 • Afzonderlijke klanken in gesproken woorden kunnen moeilijk onderscheiden worden, bijvoorbeeld de eerste of laatste letter in een woord.
 • Het vasthouden van auditieve informatie is moeilijk, bijvoorbeeld het onthouden van woorden. Visuele ondersteuning geeft vaak verbetering.
 • Je kind heeft moeite met de dagen van de week, maar ook met de kleuren of reeksen cijfers.

Kenmerken Leesproblemen

 • Tijdens lezen worden er hardnekkige fouten gemaakt. Er worden bijvoorbeeld letters toegevoegd of juist weggelaten.
 • Het leestempo is traag waardoor het lezen onvoldoende automatiseert.
 • Ten gevolge van automatiseringsproblemen heeft je kind weinig oog voor de betekenis van wat wordt gelezen.
 • Het leren op school verloopt moeizaam omdat vrijwel alle informatie via geschreven taal wordt aangeboden.
 • Bij het lezen van woorden telkens letter voor letter blijven lezen.

Kenmerken Spellingsproblemen

 • Kinderen hebben moeite om woorden in klankgroepen te verdelen.
 • Hakken en plakken van woorden verloopt moeizaam.
 • Het benoemen en schrijven van de letters gaat moeizaam.
 • Er worden hardnekkige fouten gemaakt.
 • Spellingsregels automatiseren onvoldoende.

Wanneer jij of de leerkracht achterstand signaleert op het gebied van letterkennis en bewustzijn van klanken kun je dit wegwerken door je kind effectief bij ons te laten begeleiden middels de voorschotbehandeling. Vroege interventie stimuleert het leesproces. Ook wanneer er in hogere groepen problemen gesignaleerd worden op lees- en spellingsgebied kunt u contact opnemen. We bieden ondersteuning aan op maat, m.b.v. Taal in Blokjes.

Let op! Binnen de praktijk is het niet mogelijk om de diagnose ‘dyslexie’ vast te stellen en/of een dyslexieverklaring te krijgen. Uiteraard zal er wel onderzoek plaatsvinden om de hulpvraag te verduidelijken.

Therapiemethoden bij lees- en spellingsproblemen | dyslexie:


Rekenproblemen | Dyscalculie

Binnenkort beschikbaar

Informeer naar de mogelijkeden.


Huiswerkbegeleiding “Leren leren”

Binnenkort beschikbaar

Informeer naar de mogelijkeden.