Kwaliteit

Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Ik vind het belangrijk om aan de hoogste eisen te voldoen en te werken volgens de nieuwste richtlijnen. Ik handel volgens de normen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF), het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ik ben geregistreerd bij zowel het KP als SKJ. Deze registratie wil zeggen dat ik voldoe aan de eisen van de beroepsgroep en voldoende na- en bijscholing hebben gevolgd om ook geregistreerd te blijven. Daarnaast neem ik deel aan een Kwaliteitskring in de regio.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van binnen de vakgebieden volg ik regelmatig cursussen en trainingen.

Opleidingen

 • Master of Science Ontwikkelings- en kinderpsychologie (2016), te Universiteit Utrecht
 • Bachelor of Science Psychologie (2014), te Universiteit
 • Bachelor of Health Science Opleiding voor logopedie (2010), te Hogeschool Utrecht

Na- en bijscholing

 • COMET (2024), RINO groep
 • CGT – 30 uur (2024), te Cure & Care Development
 • Rekenproblemen & Dyscalculie (2021), te Dyslexie academie
 • Trainer Faalangst-Weerbaarheid (2021), te Ondernemersschool
 • Training Mindfullness (2021), Stichting Gezondheid Nederland
 • Leestechnieken, leesstrategieën en leesmethodieken (2021), te Dyslexie academie
 • Basisopleiding Dyslexiebehandelaar (2020), Opdidakt
 • OMFT-2 Verdiepingcursus (2020), te OMFT.info
 • Taal in Blokjes (2018), te F&L methode
 • OMFT-1 basiscursus (2017), OMFT.info
 • Training DTL/Verslaglegging/ICF (2011), Hogeschool Utrecht
 • Minor Laaggeletterdheid & Dyslexie (2010), te Hogeschool Utrecht
 • Nederlandse gebarentaal voor algemeen belangstellenden (2009), Effatha Guyot Groep

Klanttevredenheid

Ik vind het fijn als u deelneemt aan de klanttevredenheidsonderzoek. Tijdens of na afloop van het traject krijgt u via uw e-mail adres een enquête toegestuurd. Met het invullen van deze enquête helpt u mij de verbeterpunten goed in kaart te brengen zodat ik mijn cliënten van nog betere zorg kan voorzien.


Gecertificeerd

Kwaliteitsregister SKJ

De overheid stelt strenge eisen aan jeugdhulpverleners, zoals jeugd- en gezinsprofessionals, pedagogen en psychologen. In veel gevallen staat de jeugdprofessional die bij jouw kind of gezin aan het werk is, geregistreerd in het kwaliteitsregister van SKJ. SKJ registreert jeugdprofessionals op hbo-niveau of hoger. Als dit zo is weet je zeker dat de professional voldoet aan de strenge eisen voor vakbekwaamheid en dat hij of zij zich regelmatig verplicht laat bijscholen. Het SKJ-register is openbaar, je kunt hier zelf nakijken of een jeugdhulpverlener is geregistreerd. Ben je niet tevreden over het beroepsmatig handelen van de jeugdhulpverlener? Dan is het soms mogelijk een klacht in te dienen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici (KP) maakt werk van kwaliteit in de paramedische zorg. Hoe? Door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. En door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG en beschermde titels hebben. Inmiddels zijn ruim 37.000 paramedici geregistreerd.

Cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. Zij behartigen de belangen van alle 6.300 leden die daar zijn aangesloten. Zij ondersteunen alle leden, zodat zij hun cliënten/patiënten kwalitatief hoogstaande logopedische zorg kunnen bieden in alle levensfasen. De NVLF maakt deel uit van het Paramedisch Platform Nederland (PPN), het overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen.

Het gaat daarbij om belangen op het gebied van vakinhoud, kwaliteit, bedrijfsvoering en contractering met zorgverzekeraars. Namens de leden gaat de NVLF in gesprek met belangrijke stakeholders. De NVLF maakt zich sterk voor de kwaliteit en de inhoud van het vakgebied.

Directe Toegangkelijkheid Logopedie

DTL is de afkorting voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Dat betekent dat met ingang van 1 augustus 2011 u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist kunt. Kortweg: Logopedie is direct toegankelijk. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijker te maken. Dit besluit wordt Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) genoemd. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor het vergoeden van de directe toegankelijkheid middels de polisvoorwaarden. Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem! Of de behandeling gestart kan worden hangt van een aantal factoren af. Beginnend met de klacht zelf. Maar mogelijk zijn er ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedie behandeling. In het geval van twijfel geeft de logopedist het advies om eerst naar de huisarts te gaan.