Werkwijze

De eerste afspraak (startgesprek) zal een korte kennismaking zijn waarbij de hulpvraag wordt besproken en wordt gekeken of ik je juiste persoon ben om u te helpen met de hulpvraag. Tijdens de tweede afspraak (anamnese & onderzoek) wordt er naar aanleiding van een intakeformulier een vraaggesprek gehouden om uw klachten helder te krijgen en volgt, indien nodig, onderzoek. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. De onderzoeksresultaten worden met u besproken tijdens het adviesgesprek en in overleg wordt een behandelaanpak bepaald. Daarna volgt de behandeling zoals in overleg met u is afgesproken. Na enige tijd, zoals omschreven is in de behandelaanpak, zal er een evaluatie plaatsvinden. Tijdens de evaluatie wordt bepaald de behandeling te vervolgen of af te sluiten (afronding behandeling). Gedurende het behandeltraject zal indien noodzakelijk samenwerking worden gezocht met andere disciplines om u zo goed mogelijk te helpen.