Privacy & Wetgeving

Uw privacy is belangrijk.
Bij jeugdpraktijk PLeC voor jou! wordt uw privacy 100% gegarandeerd.
Dit wordt samen met u vastgelegd in de behandelovereenkomst.

Alle gegevens die u deelt met PLeC voor jou!, vallen onder de wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Dat betekent dat PLeC voor jou! al uw gegevens niet zonder uw toestemming mag verstrekken aan derden (bijvoorbeeld aan school).

Aan het begin van de behandeling kan u worden gevraagd om een behandelovereenkomst in te vullen. Hiermee geeft u ons de mogelijkheid om met uw toestemming met derden te overleggen over de behandeling. Het verloop en de resultaten van de behandeling zal altijd aan de verwijzer (huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist) worden gerapporteerd. Dat wordt gedaan om de verwijzer op de hoogte te houden, zodat u de best mogelijke zorg krijgt.