Faalangsttraining

De training wordt individueel in 6-10 bijeenkomsten aangeboden. Indien noodzakelijk zal er tijdens het traject contact opgenomen worden met leerkrachten en andere betrokkenen. Het is de bedoeling dat kinderen in de klas en thuis gaan toepassen wat ze in training leren.

Er wordt op persoonlijk passende basis o.a. aandacht besteed aan:

  • achtergrondinformatie over faalangst
  • het verwerven van inzicht in de persoonlijke ‘triggers’ en klachten
  • ontspanning
  • eigen kwaliteiten
  • controle
  • positief denken
  • alternatieve reacties en coping strategieën