Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT)

Er wordt therapie gestart waarbij alle mondspieren getraind worden om het verstoorde evenwicht te herstellen en er wordt gewerkt aan het afleren van verkeerde reflexen. Voor elke leeftijd wordt een passende aanpak gekozen. Behandeling is geschikt voor zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Een goede samenwerking met de tandarts of/en orthodontist is daarbij noodzakelijk om een goed resultaat te kunnen behalen.

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die door een gespecialiseerde logopedist gegeven wordt. Deze therapie is er op gericht om alle mondspieren weer in evenwicht te brengen.  Door oefeningen en eventueel ‘trainers’ (dit is een soort bitje) worden een juiste ademhaling, een juist slikgedrag en een juiste tongpositie (opnieuw) aangeleerd. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen. OMFT-behandeling biedt hierdoor oplossingen voor bijkomende problemen zoals slissen/lispelen, slaapproblemen en kaakgewrichtsproblemen. De gelaatsontwikkeling gaat beter en OMFT kan er ook voor zorgen dat op latere leeftijd een kind een geringere orthodontische behandeling nodig heeft. Oro-myofunctionele therapie richt zich op kinderen vanaf vier jaar én volwassenen.

Voor aanvang van de oefentherapie zal er een intakegesprek en een uitgebreid onderzoek plaatsvinden. Tijdens het onderzoek worden er foto’s van de houding en het gebit gemaakt. Tevens worden er verschillende spiermetingen in het mondgebied gedaan. Op deze wijze wordt in kaart gebracht welke spieren over- of onderontwikkeld zijn. Uit het onderzoek blijkt of oefentherapie volgens de principes van OMFT de geschikte begeleidingsvorm is. De aandachtspunten binnen de begeleiding worden vastgelegd in een handelingsplan. Vervolgens start de begeleiding, die tussen de tien tot twintig sessies (25 minuten per week) in beslag zal nemen. Thuis dient er dagelijks geoefend te worden.