Taal in Blokjes

Taal in Blokjes (TiB) is een interventieprogramma voor leerlingen in het basisonderwijs met lees- en spellingproblemen. Het programma is ontwikkeld vanuit de praktijk en grotendeels gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van kinderen met dyslectische problematiek. De methodiek van Taal in Blokjes is verweven in de begeleiding die binnen de praktijk gegeven wordt op het gebied van spelling.