Voorschotbenadering

Voorschotbenadering richt zich vooral op het fonemisch bewustzijn van kleuters (analyse en synthese) waarbij ook aandacht is voor het schrijven. (invented spelling)

Het doel is om taakgericht aan het verbeteren van het fonologisch en fonemisch bewustzijn te werken en aan de klank-tekenkoppelingen.

Bij de voorschotbenadering gaat het specifiek om:

  • Identificeren van klanken en letters
  • Manipuleren met klanken en letters
  • Aanleren klank-tekenkoppelingen