Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best om u van de beste zorg te voorzien. Mocht u toch niet tevreden zijn en een klacht hebben over het verloop van de behandeling, dan vraag ik u om dit eerst te bespreken met mij, zodat er naar een goede oplossing gezocht kan worden.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. PLeC voor jou! volgt deze klachten- geschillenregeling.

De praktijk is tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris middels de klachten- en geschillenregeling
Paramedici ( www.klachtenloketparamedici.nl ).