Afronding behandeling

De behandeling wordt afgesloten als de doelen zijn behaald. Dit wil zeggen dat de behandeling stopt als u en de behandelaar tevreden zijn met het resultaat. Het kan ook zijn dat het maximale bereikt is en er geen of te weinig vooruitgang wordt geboekt.

Verder stopt de behandeling als u dat wilt. Als u onvoldoende gemotiveerd bent of als u bijvoorbeeld zou gaan verhuizen. Mocht u naar een andere behandelaar of discipline worden doorverwezen dan zorgt uw behandelaar van PLeC voor jou! voor een overdrachtsverslag.

Met enige regelmatig vindt een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling. Op die manier kan worden besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd.

De behandeling wordt afgerond indien:

  • De klachten verholpen zijn.
  • De verwachting is dat logopedie geen verder effect meer heeft.
  • De patiënt verscheidene keren niet komt opdagen zonder iets van zich te laten horen.
  • Facturen niet of niet tijdig worden betaald.