Anamnese & Onderzoek

De tweede afspraak wordt er naar aanleiding van het intakeformulier een vraaggesprek gehouden om uw klachten helder te krijgen. Bij het vraaggesprek stel ik vragen om de klacht en de hulpvraag te achterhalen en zal, indien nodig, meteen onderzoek worden gestart om het probleem goed in kaart te brengen. Dit is nodig om een passende behandeling te kunnen bieden. Uitgebreid onderzoek kan meerdere behandelingen in beslag nemen. Een tweede afspraak duurt ongeveer 45 minuten.