Controleren identiteit

Zorgaanbieders zijn verplicht uw BSN te registreren. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Het BSN in de zorg wordt onder andere gebruikt om fouten te voorkomen bij de uitwisseling van medische en financiële gegevens. Daarom vragen erkende zorgverleners u om een geldig identiteitsbewijs.

De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of vreemdelingendocument. Ouders moeten voor hun kind een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Uw zorgverlener legt de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

Als u naar uw eerste afspraak komt, vergeet dan niet uw zorgverzekeringspas, geldig legitimatiebewijs (ook voor kinderen onder de 14 jaar) en eventueel verwijsbrief en/of brieven en gegevens van andere disciplines mee te nemen.